Alasan percaya kepada islam

 on Wednesday, 8 April 2009  

Alasan memilih islam. islam telah mengatur segalanya bagi kita. Islam menawarkan kedamaian dan mengajarkan kedamaian pada dunia. Islam telah mengatur hubungan dalam bertetangga, kepada orang lain yang dikenal maupun tidak di kenal., kepada laki-laki dan perempuan, hubungan yang tua dan muda, pemberi kerja dan pekerja, untuk yang kaya dan miskin, untuk negara besar dan kecil, bagi masyarakat internasional maupun nasional, dan lebih dari itu Islam membuat hubungan yang pasti dan meyakinkan hubungaan kita dengan Sang Pencipta.

Islam menyatakan bahwa Pencipta alam semesta ini adalah Tuhan yang hidup dan Dia menyatakan diri-Nya kepada makhluk-Nya pada zaman ini dengan cara yang sama sebagaimana Dia telah menyatakan diri-Nya di masa lalu. Pernyataan ini dapat diuji dengan dua cara. Tuhan memanifestasikan tanda-tanda-Nya secara langsung kepada orang yang mencari diri-Nya, atau orang yang mencari-Nya mungkin dapat mempercayai Tuhan dengan mempelajari kehidupan seseorang dimana Tuhan telah menyatakan diri-Nya kepadanya. Atas karunia Tuhan, saya menjadi salah satu dari orang-orang yang kepada mereka Tuhan menyatakan diri-Nya di banyak peristiwa dengan suatu cara yang menakjubkan. Saya tidak lagi memerlukan alasan untuk mempercayai kebenaran Islam dibandingkan dengan kebenaran yang telah saya alami dalam diri saya sendiri.

SELENGKAPNYA
Alasan percaya kepada islam 4.5 5 Jusman Wednesday, 8 April 2009 Alasan memilih islam . islam telah mengatur segalanya bagi kita. Islam menawarkan kedamaian dan mengajarkan kedamaian pada dunia. Islam tela...


No comments:

Post a Comment